MDN
MDN
MDN

Ouderbijdrage

Op onze school betalen ouders geen vrijwillige bijdrage. Toch moeten er natuurlijk wel eens dingen bekostigd worden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Oud papier

CNS Ommerkanaal zamelt maandelijks oud papier in. De data hiervan staan op de activiteitenkalender. We doen dit met z’n allen. Iedereen komt een keertje aan de beurt, tenzij dit voor u onmogelijk is.
De oudercommissie neemt vanzelf een keertje contact op met nieuwe ouders. Oud papier wordt altijd opgehaald op elke eerste zaterdag van de maand. In de nieuwsbrief wordt gecommuniceerd welke ouders meehelpen. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de oudercommissie.

Feestelijke ouderavond: Verloting

Tijdens de feestelijke ouderavond, die jaarlijks wordt gehouden in maart of april, houdt de oudercommissie een verloting. Bezoekers van deze spectaculaire feestavond kunnen loten kopen en daarmee kans maken op mooie prijzen, die door de oudercommissie zijn ingezameld. Ook deze opbrengsten komen ten goede aan oudercommissie.

Deze twee inkomstenbronnen worden gebruikt voor allerlei activiteiten op school, bijvoorbeeld:

  • Sinterklaas
  • Afscheid van groep 8
  • Excursies
  • Traktaties op speciale dagen
  • Schoolreis en kamp*

*Er moet wel apart betaald worden voor schoolreisjes en schoolkamp, maar dankzij deze inkomsten voor de oudercommissie kunnen we die kosten laag houden.

Browser niet ondersteundUw browser is verouderdHierdoor kan de website die u wilt bezoeken niet (goed) worden weergegeven. Ook is werkt uw huidige browser niet meer volgens de laatste veiligheidseisen. Update uw browser of ga naar whatbrowser.org voor meer informatie of om een andere browser te downloaden. Heeft u al een andere browser zoals Chrome of Firefox geïnstalleerd? Gebruik dan uw andere browser om deze website te bezoeken.