MDN

Portfolioleren voor ouders

Portfolioleren is iets dat wij bij ons op school hebben bedacht. Misschien dat de term ook door anderen wordt gebruikt, maar onze werkwijze is redelijk uniek. Portfolioleren gaat uit van datgene dat het kind wel kan. Dat doen we voor twee categorieën kinderen op twee verschillende manieren.

De sterke leerling

De sterke leerling  kan meer doen en moet dus uitgedaagd worden meer te doen. Niet meer van hetzelfde, maar de diepte in met een hele praktische insteek. Deze groep kinderen stellen zichzelf uitdagingen in het vooruitzicht. Zij stellen zichzelf de vraag:” Wat zou ik nou graag willen kunnen, iets dat ik nu nog niet kan, maar wat ik mezelf in 6 weken tijd eigen kan maken. Met die vraag in het achterhoofd schrijven de kinderen een plan verdeeld over de 6 weken die komen gaan. Dan overleggen ze met de leerkracht of datgene dat ze hebben bedacht realistisch en voldoende uitdaging is. (de SMART-methode wordt hierbij gehanteerd) De kinderen bepalen zelf op welke wijze ze laten zien dat ze de uitdaging hebben gehaald (presentatie, toets, werkstuk, enz.) Samen met de leerkracht wordt op twee momenten (meestal de 3e en de 5e week) even gekeken hoever de leerling is gevorderd en of het einddoel nog in zicht is. Heeft een kind de opdracht klaar en gepresenteerd, dan ontvangt hij hiervoor een waardering in de vorm van een certificaat.

De minder sterke leerling

Wat je vaak ziet in het onderwijs is dat zwakke spellers, zwakke rekenaars, zwakke lezers vaak alleen maar toekomen aan de basisstof. Leuke dingen zoals portfolioleren, dat zijn dingen waar zij niet aan toe komen. Ze weten dat ze zwak zijn in een bepaald vak (of meerdere vakken) en de leerkracht maakt ze heel erg duidelijk dat dat niet erg is, omdat het kind nou eenmaal andere talenten heeft. Vervolgens wordt het kind wel dagelijks ‘veroordeeld’ tot het in lengten van dagen aanleren van de tafels, het lezen van ellenlange verhalen en het verwerken van de roodgestreepte dictees in het spellingsschrift. Waarom niet meer nadruk op wat het kind wél kan! Ook voor deze categorie leerlingen is portfolioleren een uitkomst. Ook zij kunnen laten zien dat ze ergens goed in zijn, dat ze uitdagingen aankunnen.

Het verschil in aanpak zit hem hierin dat de leerkracht wat meer begeleidt in het aanloopproces en rekening houdt met de wijze waarop gepresenteerd wordt. Ook kan de leerkracht (mits hij hiervan op de hoogte is) suggesties doen voor portfolioonderwerpen die goed passen in het straatje van de betreffende leerling.

Portfolioleren, niet alleen op school

Leren doe je niet alleen op school, dat doe je altijd en overal. Dat is een uitgangspunt van portfolioleren. Kinderen investeren tijd en moeite onder schooltijd en in hun vrije tijd. Soms moet de school zelfs even wijken voor het portfolio. Sommige kinderen kiezen een portfolio waarbij ze bij andere beroepen gaan kijken, of bij een bedrijf op bezoek gaan. Daarvoor kan (in goed overleg) een keer van school verzuimd worden.

Kinderen bij ons op school werken met weektaken. Zij delen (min of meer) zelf hun onderwijstijd in. Zij kunnen dus onder schooltijd tijd vrijmaken om aan het portfolio te werken.

Vrijheid blijheid? Ja en nee.

Ja: Kinderen bepalen zelf het onderwerp, de manier waarop ze het leren en de wijze waarop ze laten zien dat ze het kunnen.

Nee: Afspraak is afspraak. Kinderen kunnen niet halverwege afhaken, of een aantal weken achter elkaar niet aan hun portfolio werken. Wie A zegt, moet ook B zeggen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Stuur een mailtje, of maak een afspraak op school. Meester Albert-Jan wil u er graag meer over vertellen.

Browser niet ondersteundUw browser is verouderdHierdoor kan de website die u wilt bezoeken niet (goed) worden weergegeven. Ook is werkt uw huidige browser niet meer volgens de laatste veiligheidseisen. Update uw browser of ga naar whatbrowser.org voor meer informatie of om een andere browser te downloaden. Heeft u al een andere browser zoals Chrome of Firefox geïnstalleerd? Gebruik dan uw andere browser om deze website te bezoeken.