MDN
MDN
MDN

Privacy reglement

Privacyreglement

Om de privacy van leerlingen, ouders en leerkrachten te beschermen hebben we enkele richtlijnen waar we rekening mee houden bij het delen van van informatie en foto- en filmmateriaal voor het samenstellen van de website, de nieuwsbrief, de Facebookpagina.

 • Bij het inschrijfformulier vragen we ouders hun voorkeuren aan te geven voor het plaatsen van deze informatie op de website, in onze nieuwsbrief, informatiefolders en sociale media.
 • We gebruiken in de nieuwsbrief alleen de namen van leerlingen en eventueel de groep waar het kind in zit.
 • We plaatsen op het openbare gedeelte van de website, in de nieuwsbrief en op Facebook alleen afbeeldingen van leerlingen in algemene situaties en met meerdere kinderen tegelijk, mits daar toestemming voor is gegeven middels het formulier AVG of in de Parro app.
 • Tijdens activiteiten vanuit school worden foto’s gemaakt door leerkrachten of door personen die hiervoor door of namens de school zijn gevraagd.
 • Als ouders meegaan op excursie of meewerken aan een feest of andere activiteit buiten school, maken zij alleen foto’s van hun eigen kind.
 • Als ouders foto’s maken van schoolactiviteiten buiten het schoolgebouw verwachten we van hen dat deze alleen van de eigen kinderen worden gemaakt t.b.v. eigen gebruik (alleen plaatsen dus op de eigen Facebookpagina foto’s plaatsen van uitsluitend de eigen kinderen).
 • Als bij een buitenschoolse activiteit of een gastles foto’s worden gemaakt die de externe organisatie wil gebruiken voor PR-doeleinden houden wij ons aan het eerdergenoemde formulier.
  Ouders van wie een afbeelding van hun kind in een individuele situatie op de website, Facebook of in een Nieuwsbrief is geplaatst, kunnen de websitebeheerder verzoeken de afbeelding alsnog te verwijderen.
 • Alleen als het functioneel is, gebruiken we van  leerkrachten en ouders met een functie binnen school voornamen en achternamen en eventueel telefoonnummers en e-mailadressen.
 • Filmopnames t.b.v. scholing (van stagiaires of leerkrachten) worden alleen voor scholingsdoeleinden gebruikt en na gebruik vernietigd.
 • Alleen in de schoolkalender plaatsen we adressen van de leerkrachten. Ouders wordt verzocht het privé domein van de leerkrachten te respecteren en het school-e-mailadres te gebruiken, evenals het telefoonnummer van school i.p.v. het privénummer, tenzij de situatie hier specifiek om vraagt.
 • We werken, als school, alleen samen met privacy-gecertificeerde uitgevers van leerlingensoftware. Het verkeerd gebruik van leerling-gegevens is daarmee gewaarborgd.
 • We verstrekken geen leerling-gegevens aan derden als daar geen specifieke reden voor is. Ook verstrekken we alleen die informatie die nodig is voor het betreffende doel. Bij twijfel wordt de ouders om toestemming gevraagd.
Browser niet ondersteundUw browser is verouderdHierdoor kan de website die u wilt bezoeken niet (goed) worden weergegeven. Ook is werkt uw huidige browser niet meer volgens de laatste veiligheidseisen. Update uw browser of ga naar whatbrowser.org voor meer informatie of om een andere browser te downloaden. Heeft u al een andere browser zoals Chrome of Firefox geïnstalleerd? Gebruik dan uw andere browser om deze website te bezoeken.