MDN
MDN
MDN

Medezeggenschapsraad

Contact opnemen met de medezeggenschapsraad?

Stuur een e-mail naar mr@ommerkanaalschool.nl

Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad voert overleg met het bestuur over allerlei zaken die de school betreffen. Zo wordt de MR om advies gevraagd bij bepaalde beslissingen. Ouders kunnen bespreekpunten indienen bij de M.R. In een aantal gevallen is de instemming van de MR nodig vóórdat een besluit genomen kan worden, bijvoorbeeld bij de vaststelling of wijziging van het schoolplan. Ook heeft de MR een controlerende functie.

De MR bestaat uit 4 leden: 2 leden gekozen uit  de ouders en 2 leden gekozen uit het personeel. De MR leden kunnen max. 3 opeenvolgende termijnen van 3 jaar zitting hebben.

De leden van de medezeggenschapsraad en hun adresgegevens kunt u vinden in de activiteitenkalender die uw kind voor het begin van elk schooljaar meekrijgt naar huis.

Browser niet ondersteundUw browser is verouderdHierdoor kan de website die u wilt bezoeken niet (goed) worden weergegeven. Ook is werkt uw huidige browser niet meer volgens de laatste veiligheidseisen. Update uw browser of ga naar whatbrowser.org voor meer informatie of om een andere browser te downloaden. Heeft u al een andere browser zoals Chrome of Firefox geïnstalleerd? Gebruik dan uw andere browser om deze website te bezoeken.