MDN
MDN
MDN

Communicatie

Samen

Goed contact tussen school en gezin is belangrijk belangrijk voor ieder kind, alle ouders, en iedere leerkracht. Ouders zijn ervaringsdeskundigen; zij kennen hun kind als geen ander. Ze zijn belangrijk in de ondersteuning van hun kinderen op school. Kinderen van ouders die hun kind op een positieve wijze ondersteunen zitten beter in hun vel – en behalen betere resultaten.

Communicatie

We hechten als school veel waarde aan zorgvuldige communicatie. De leerkrachten zullen u zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling van uw kind.

En als er wat aan de hand is, mag u van ons verwachten dat we dat met u delen.
Andersom verwachten we van ouders ook dat ze ons tijdig en volledig informeren over belangrijke dingen die spelen in het leven van uw kind.
Als u iets met de leerkracht wilt bespreken kunt u gewoon even een afspraak maken, voor of na schooltijd.

Parro

Team Ommerkanaal communiceert via Parro. Dat is een app verbonden aan ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Met Parro kunnen leerkrachten op een doeltreffende en veilige manier informatie delen, gesprekken starten en afspraken plannen via smartphone of tablet.

Parro is beschikbaar voor Android en iPhone.

De leerkracht van uw kind kan u helpen aan een persoonlijke koppelcode.

 

Gedragscode

Goede samenwerking en een goede sfeer vinden we belangrijk. Maar als er iets vervelends gebeurt, is het ook belangrijk om te weten waar we aan toe zijn. Daarom hebben we de volgende gedragscode opgesteld:

  • Leerkrachten en ouders respecteren elkaars mening en behandelen elkaar met fatsoen, ook als er sprake is van  een meningsverschil of verschil van inzicht.
  • Ouders respecteren de professionaliteit en aanpak van de leerkracht.
  • Leerkrachten verschaffen belangrijke informatie aan ouders over hun kinderen.
  • Ouders hebben respect voor de opvoeding van andere ouders op school.
  • Een meningsverschil wordt alleen besproken met direct betrokkenen.
  • Conflicten/meningsverschillen worden uitgesproken en zo mogelijk opgelost, het liefst op een zo kort mogelijke termijn.
  • ‘Verhalen’ moeten niet automatisch voor waar worden aangenomen, maar moeten worden geverifieerd bij de direct betrokkenen.
  • Heeft u een meningsverschil of verschil van inzicht met de leerkracht van uw kind? Houd uw kinderen erbuiten en los het, opnieuw, op met de direct betrokkenen.
Browser niet ondersteundUw browser is verouderdHierdoor kan de website die u wilt bezoeken niet (goed) worden weergegeven. Ook is werkt uw huidige browser niet meer volgens de laatste veiligheidseisen. Update uw browser of ga naar whatbrowser.org voor meer informatie of om een andere browser te downloaden. Heeft u al een andere browser zoals Chrome of Firefox geïnstalleerd? Gebruik dan uw andere browser om deze website te bezoeken.